NOTULEN VAN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 4 februari 2019

Van 14.55 uur tot 15.45 uur

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 

Verontschuldigd:

Schepen:

Joery Verhoeven

 


Overzicht punten

Zitting van 4 februari 2019

 

ZITTINGEN CBS. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Overzicht punten

Zitting van 4 februari 2019

 

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS. GOEDKEURING NASCHOLING LEERMEESTER GODSDIENST GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL GBS 'T ZONNEVELD BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 4 februari 2019

 

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS. GOEDKEURING NASCHOLING LEERMEESTER GODSDIENST GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL LEEFDAAL.

Overzicht punten

Zitting van 4 februari 2019

 

CONTRACTEN. GOEDKEURING BESTELBONS.

Overzicht punten

Zitting van 4 februari 2019

 

DESIGN AND BUILD NIEUWBOUW SPORTPARK EN SPORTHAL VERONA. GOEDKEURING GUNNING.

Overzicht punten

Zitting van 4 februari 2019

 

JUBILARISSEN. MEDEDELING DATUM VIERING.

Overzicht punten

Zitting van 4 februari 2019

 

CHIRO BERTEM. GOEDKEURING DOE(RITSAN) KAMPEN.

Overzicht punten

Zitting van 4 februari 2019

 

ONDERZOEKSTRAJECT INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING VOOR VRIJETIJDSDIENSTEN DRUIVENSTREEK. BESPREKING STAND VAN ZAKEN.

Overzicht punten

Zitting van 4 februari 2019

 

VORMINGSAANBOD. GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2019-2020 VORMINGPLUS.

Overzicht punten

Zitting van 4 februari 2019

 

BEVOLKINGSREGISTER. AMBTSHALVE SCHRAPPING.

Overzicht punten

Zitting van 4 februari 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. HANDELSHUIS IN 3060 KORBEEK-DIJLE, NIJVELSEBAAN 106, SECTIE A NR 121N3.

Overzicht punten

Zitting van 4 februari 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. GROND IN 3061 LEEFDAAL, NOLLEKENSSTRAAT ZN, SECTIE F NR 155A.

Overzicht punten

Zitting van 4 februari 2019

 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET WEGVERKEER. GOEDKEURING MAATREGELEN IN VERBAND MET DE ORGANISATIE VAN EEN TUINFEEST OP 17 MAART 2019 IN HET THERAPEUTISCH DAGVERBLIJF VOOR KINDEREN EN JONGEREN MET BEPERKINGEN 'DE EGLANTIER' TE LEEFDAAL.