BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 15 april 2019

Van 14.45 uur tot 16 uur

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 15 april 2019

 

ZITTINGEN CBS. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Overzicht punten

Zitting van 15 april 2019

 

BESTUURLIJK TOEZICHT KERKFABRIEKEN. KENNISNAME NOTULEN SINT-LAMBERTUS LEEFDAAL VAN 1 APRIL 2019.

Overzicht punten

Zitting van 15 april 2019

 

NETWERK. GUNNING LEVEREN, CONFIGUREREN EN ONDERHOUDEN VAN HET LAN-NETWERK SOCIAAL HUIS, GEMEENTEHUIS EN BIBLIOTHEEK BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 15 april 2019

 

CONTRACTEN. GOEDKEURING BESTELBONS.

Overzicht punten

Zitting van 15 april 2019

 

INKOMENDE FACTUREN. GOEDKEURING FACTUREN.

Overzicht punten

Zitting van 15 april 2019

 

EVENEMENTEN. GOEDKEURING ORGANISATIE VOERROCK.

Overzicht punten

Zitting van 15 april 2019

 

JAARVERSLAG BIBLIOTHEEK. KENNISNAME OVERZICHT WERKING 2018.

Overzicht punten

Zitting van 15 april 2019

 

BEGRAAFPLAATSEN. GOEDKEURING NIEUWE GRAFCONCESSIE.

Overzicht punten

Zitting van 15 april 2019

 

NATUURBESCHERMING. PLAATSEN EN REINIGING VAN ZWALUWNESTEN DOOR REGIONAAL LANDSCHAP DIJLELAND IN SAMENWERKING MET INL.

Overzicht punten

Zitting van 15 april 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. VOORKOOPRECHT OUDE BAAN 98 TE 3060 BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 15 april 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. VOORKOOPRECHT FR. DOTTERMANSSTRAAT 14 TE 3060 BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 15 april 2019

 

STEDENBOUWKUNDIGE MELDINGEN. AKTENAME MELDING VAN JOZEF VAN DEUN VOOR HET UITBREIDEN VAN DE KEUKEN IN 3061 LEEFDAAL, MEZENSTRAAT 30, SECTIE B NR 253E.

Overzicht punten

Zitting van 15 april 2019

 

OMGEVINGSVERGUNNING. AANVRAAG VAN WILLY VAN INGELGOM TOT HET VERKAVELEN VAN GRONDEN IN 3060 BERTEM, HET BLOK 28, 30, 37, 39, 41, SECTIE C NRS. 194L6 EN 194M6.

Overzicht punten

Zitting van 15 april 2019

 

OMGEVINGSVERGUNNING HET BLOK. AANVRAAG VAN ALFA OMEGA VOOR HET BOUWEN VAN 6 APPARTEMENTEN IN 3060 BERTEM, HET BLOK 17, SECTIE C NR 194G6.

Overzicht punten

Zitting van 15 april 2019

 

ROLLEND MATERIEEL. TOEWIJZING LOTEN VAN DE UIT DIENST GENOMEN VOERTUIGEN VAN DE GEMEENTE BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 15 april 2019

 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET WEGVERKEER. GOEDKEURING MAATREGELEN PINKSTERFEESTEN LEEFDAAL HERLEEFT OP 8, 9, 10 JUNI 2019.

Overzicht punten

Zitting van 15 april 2019

 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET WEGVERKEER. GOEDKEURING MAATREGELEN M.B.T. ORGANISATIE VAN EEN ROMMELMARKT IN DE WIJK OPAKKER TE 3061 LEEFDAAL OP ZONDAG 2 JUNI 2019.