BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 15 januari 2024

Van 15 uur tot 16 uur

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Yvette Laes, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Bart Devisch

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 15 januari 2024

 

ZITTINGEN CBS. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 januari 2024

 

GEMEENTERAAD. BIJEENROEPING GEMEENTERAAD 30 JANUARI 2024.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 januari 2024

 

ONDERWIJS. GOEDKEURING CONCRETISERING CENTRAAL AANMELDREGISTER BERTEMSE SCHOLEN.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 januari 2024

 

PERSONEEL ONDERWIJS. GOEDKEURING AFSLUITEN KANDIDATUREN AANWERVINGSPROCEDURE VOLTIJDS DIRECTEUR GBS LEEFDAAL.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 januari 2024

 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BURGERZAKEN. GOEDKEURING VACANTVERKLARING BETREKKING EN AANSTELLING.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 januari 2024

 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BURGERZAKEN. GOEDKEURING VACANTVERKLARING BETREKKING EN AANSTELLING.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 januari 2024

 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OPENBARE WERKEN. GOEDKEURING AFSLUITEN KANDIDATUREN AANLEG WERVINGSRESERVE VOLTIJDS CONTRACTUEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OPENBARE WERKEN C1-C3.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 januari 2024

 

HOSPITALISATIEVERZEKERING. GOEDKEURING AANPASSING AANGESLOTENEN OP COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 januari 2024

 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OPENBARE WERKEN. GOEDKEURING SAMENSTELLING SELECTIECOMMISSIE.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 januari 2024

 

BELASTINGEN. GOEDKEURING UITVOERBAARVERKLARING BELASTINGKOHIER VERSPREIDING VAN NIET-GEADRESSEERDE DRUKWERKEN MET HANDELSKARAKTER AANSLAGJAAR 2023/2.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 januari 2024

 

CONTRACTEN. GOEDKEURING BESTELBONS.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 januari 2024

 

INKOMENDE FACTUREN. GOEDKEURING FACTUREN.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 januari 2024

 

WACHTBEKKEN A.E. VERBISTSTRAAT. WEIGERING DEFINITIEVE OPLEVERING.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 januari 2024

 

INVESTERINGSPROJECTEN. DOSSIER PERCEEL KERKFABRIEK SINT-PIETERS-BANDEN BERTEM IN DE VOSSENSTRAAT - PRINCIPIEEL AKKOORD TOT AANKOOP

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 januari 2024

 

RECHT VAN VOORKOOP. GOEDKEURING NIET-UITOEFENING RECHT VAN VOORKOOP SINT-FRANCISCUSBERG 30, AFDELING 1 SECTIE C NUMMER 182T2 + GROND, AFDELING 1 SECTIE C NUMMER 182H3.

Publicatiedatum: 22/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 januari 2024

 

RECHT VAN VOORKOOP. GOEDKEURING NIET-UITOEFENING VOORKOOPRECHTPERCEEL BOUWGROND AFD. 3 SECTIE C NUMMER 311V.

Publicatiedatum: 22/01/2024