BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 11 februari 2019

Van 14.35 uur tot 16.30 uur

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 11 februari 2019

 

ZITTINGEN CBS. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Overzicht punten

Zitting van 11 februari 2019

 

BESTUURLIJK TOEZICHT KERKFABRIEKEN. KENNISNAME NOTULEN SINT-LAMBERTUS LEEFDAAL VAN 7 JANUARI 2019.

Overzicht punten

Zitting van 11 februari 2019

 

BESTUURLIJK TOEZICHT KERKFABRIEKEN. KENNISNAME NOTULEN SINT-BARTHOLOMEUS VAN 28 JANUARI 2019.

Overzicht punten

Zitting van 11 februari 2019

 

IT-PUNT. GUNNING TIJDELIJKE EXTRA ONDERSTEUNING IT-BEHEERDER N.A.V. REORGANISATIE DIENSTEN.

Overzicht punten

Zitting van 11 februari 2019

 

CONTRACTEN. GOEDKEURING BESTELBONS.

Overzicht punten

Zitting van 11 februari 2019

 

INKOMENDE FACTUREN. GOEDKEURING FACTUREN.

Overzicht punten

Zitting van 11 februari 2019

 

JUBILARISSEN. MEDEDELING DATUM VIERING.

Overzicht punten

Zitting van 11 februari 2019

 

BEVOLKINGSREGISTER. HERNUMMERING WONING GERZENSTRAAT 11.

Overzicht punten

Zitting van 11 februari 2019

 

ROOILIJNPLAN WALENPOT. BESPREKING JURIDISCH ADVIES GD&A.

Overzicht punten

Zitting van 11 februari 2019

 

VERKOOP VOETBALVELD SITE RAPID EN 'T BLOK. SELECTIE KANDIDATEN VOOR ONDERHANDELING.

Overzicht punten

Zitting van 11 februari 2019

 

VERDELINGSPLAN. BESPREKING MELDING GEASSOCIEERDE NOTARISSEN MOSTAERT EN VAN ELSLANDE VAN DE VERDELING VAN EEN PERCEEL GELEGEN IN 3061 LEEFDAAL, NOLLEKENSSTRAAT 33, SECTIE B NR 149G.

Overzicht punten

Zitting van 11 februari 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. BOUWLAND IN 3061 LEEFDAAL, KRUISSTRAAT ZN, SECTIE A NR 283V.

Overzicht punten

Zitting van 11 februari 2019

 

STEDENBOUWKUNDIGE MELDINGEN. AKTENAME MELDING VAN ANNELIES VAN DE MOER EN DAVID DECREEMER VOOR HET VERBOUWEN VAN EEN WONING IN 3060 BERTEM, VOSSENSTRAAT 15A, SECTIE C NR 278E.

Overzicht punten

Zitting van 11 februari 2019

 

STEDENBOUWKUNDIGE MELDINGEN. AKTENAME MELDING VAN ARNE HEEREN VOOR HET VERNIEUWEN VAN HET DAK VAN DE WONING IN 3060 BERTEM, TERVUURSESTEENWEG 106, SECTIE A NR 565P.

Overzicht punten

Zitting van 11 februari 2019

 

OMGEVINGSVERGUNNING. AANVRAAG VAN ERIC GOENS EN DE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP BARGOENS VOOR EEN UITBREIDING VAN DE WONING IN 3060 BERTEM, KOPPELSTRAAT 41, SECTIE B NRS. 193E EN 193D.

Overzicht punten

Zitting van 11 februari 2019

 

AFVALPREVENTIE. BESPREKING ORGANISATIE MILIEUTONEEL LAGERE SCHOLEN.

Overzicht punten

Zitting van 11 februari 2019

 

LEEFMILIEU. GOEDKEURING DEELNAME HAAGPLANTACTIE.

Overzicht punten

Zitting van 11 februari 2019

 

OMGEVINGSVERGUNNING. AFWIJKING GELUIDSNORMEN DE MOLENAAR BVBA.