BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 23 april 2019

Van 17.15 uur tot 17.50 uur

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

ZITTINGEN CBS. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN VOETBALTERREINEN VC BERTEM-LEEFDAAL. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S.

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

INKOMENDE FACTUREN. GOEDKEURING FACTUREN.

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

SPEELPLEIN KATTESTROOF. VASTLEGGING DEELNAMEPRIJS VOOR SPECIALE ACTIVITEITEN EN UITSTAPPEN TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE 2019.

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

SPEELTERREINEN. OPENSTELLING SPEELTERREIN SCHOOL LEEFDAAL EN PLAATSING INFOBORD.

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

BEVOLKINGSREGISTER. AMBTSHALVE SCHRAPPING.

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

BEGRAAFPLAATSEN. GOEDKEURING VERLENGING GRAFCONCESSIE.

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. VOORKOOPRECHT BOUWGROND, AFDELING 3 SECTIE B NUMMER 214T2.

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. VOORKOOPRECHT DORPSTRAAT 296 TE 3061 BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

RECHT VAN VOORKOOP. VOORKOOPRECHT FR. DOTTERMANSSTRAAT 19 TE 3060 BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 23 april 2019

 

OPPERVLAKTEWATER. BESPREKING AANBOD INTERLEUVEN KWALITEITSONDERZOEK OPPERVLAKTEWATER.