AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Bertem

 

Zitting van 17 december 2019

Van 20.30 uur tot 22 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Albert Mees

Burgemeester:

Joël Vander Elst

Schepenen:

Marc Morris, Greet Goossens, Joery Verhoeven en Tom Philips

Raadsleden:

Yvette Laes, Jan De Keyzer, Joris Fonteyn, Karin Baudemprez, Griet Verhenneman, Wouter Fock, Diane Vander Elst, Maria Andries, Pieter Sempels, Eddy Vranckx, Jenne Van Cortenberg, Iris De Smet, Roland Gustin, Peter Persyn en Jimmy Geyns

Algemeen directeur:

Dirk Stoffelen

 


Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

ZITTINGEN GR. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

BUDGET. KENNISNAME GOEDKEURING JAARREKENING GEMEENTE BERTEM 2018.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

POLITIEZONE. GOEDKEURING GEMEENTELIJKE DOTATIE AAN POLITIEZONE VOER EN DIJLE DIENSTJAAR 2020.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING. GOEDKEURING STRATEGISCH MEERJARENPLAN 2020-2025 GEMEENTE - OCMW BERTEM.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

TWEEDE PENSIOENPIJLER. AANPASSING AANVULLEND PENSIOENSTELSEL VOOR CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

BELASTINGEN. VASTSTELLING AANSLAGVOET AANVULLENDE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2020.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

BELASTINGEN. VASTSTELLING GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN ONROERENDE VOORHEFFING.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

BELASTINGEN. GOEDKEURING BELASTINGREGLEMENT TWEEDE VERBLIJVEN.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

BELASTINGEN. GOEDKEURING BELASTINGREGLEMENT OP OPSLAGPLAATSEN SCHROOT EN OUDE VOERTUIGEN.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

BELASTINGEN. GOEDKEURING BELASTINGREGLEMENT OP AANPLAKBORDEN BESTEMD VOOR HET DRAGEN VAN RECLAME.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

BELASTINGEN. GOEDKEURING BELASTINGREGLEMENT OP FRITUUR- EN VERKOOPKRAMEN.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

RETRIBUTIES. GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT OP WERKEN AAN NUTSVOORZIENINGEN OP GEMEENTELIJK OPENBAAR DOMEIN.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

RETRIBUTIES. GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PLAATSEN EN ONDERHOUDEN VAN BEWEGWIJZERING VOOR DERDEN.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

RETRIBUTIES. GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG IN DE GEMEENTESCHOLEN.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

RETRIBUTIES. GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT NAAM- EN AFDEKPLATEN BEGRAAFPLAATSEN.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

RETRIBUTIES. GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE DEELNAME AAN DE BREVO TREKTOCHTEN.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

RETRIBUTIES. AANPASSING RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET AFLEVEREN VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN PRESTATIES.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

RETRIBUTIES. GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE VERKOOP VAN MAALTIJDEN EN DRANKEN IN DE GEMEENTESCHOLEN.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

RETRIBUTIES. GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE DEELNAME AAN ACTIVITEITEN VAN DE BIBLIOTHEEK.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

RETRIBUTIES. GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE VERKOOP VAN TOERISTISCHE PRODUCTEN.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

RETRIBUTIES. GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN HET GEMEENTELIJK KOPIEERTOESTEL.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

RETRIBUTIES. GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT SPEELPLEINWERKING KATTESTROOF.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

RETRIBUTIES. AANPASSING RETRIBUTIEREGLEMENT UITVOERING VAN WERKEN TEN LASTE VAN DERDEN.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

DESIGN AND BUILD SPORTCENTRUM VERONA. GOEDKEURING OVEREENKOMST EN BAFO-OFFERTE MET VOORSTEL VAN TE LICHTEN OPTIES.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

PATRIMONIUM. GOEDKEURING AKTE VERKOOP LANDBOUWPERCEEL NIEUWSTRAAT ZN DOOR OCMW BERTEM AAN GEMEENTE BERTEM IN HET KADER VAN RUIL VAN GRONDEN VOOR DE BOUW VAN EEN NIEUWE SPORTHAL.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

INTERLEUVEN. TOEKENNING EXCLUSIVITEIT VOOR BEPAALDE DIENSTEN AAN DE ZELFSTANDIGE GROEPERING ‘INTERLEUVEN ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN’.

Overzicht punten

Zitting van 17 december 2019

 

MONDELINGE VRAGEN.